האלמנט השישי זוכה מוצרים מדליית זהב מחיר בשנת 2016 הבינלאומי מתקדם פחמן חומרים חשיפה

בשנת 2016 הבינלאומי מתקדם פחמן חומרים התערוכה, האלמנט השישי מוענק מוצרים מדליית זהב מחיר Graphene יישום Pavillion.