האלמנט השישי משיג REACH רישום עבור גרפן ו גרפן אוקסיד

האלמנט השישי בהצלחה נרשם גרפן תחמוצת גרפן ב ECHA. האלמנט השישי הוא כעת מסוגל לספק עד 10 T / A לתוך השוק האירופי ללא כל הגבלה. רישום עבור תחמוצת גרפן מופחת מוכן היישום ייעשה סוף 2018.

האלמנט השישי גאה לתמוך לקוחותיו עם כל המסמכים הנדרשים רגולטורית עבור המוצרים שלהם.

2018-07-03_General REACH registration statement_The 6th Element.jpg