הפיזיקה המודרנית נחשף על ידי פגיעה הקרנה אנרגטית יון כבד בשכבה יחידה גרפן

מחקר חומרים מרכז של המכון של הפיזיקה המודרנית, האקדמיה הסינית למדעים באמצעות לימוד מהירה יון כבד על שכבה אחת גרפן, אפקטים הקרנה יון טעון מאוד, בהתבסס על גרפן, גרפיט חוסם קרינה נזק ניסויים, ניתוח תיאורטי, לגשת גרפן, גרפיט חוסם קרינה נזק במידה של וריאציה, בגלל הסיבות לנזק הקרנה שעת קבלת הראשון של ההבדלים בין השניים.