גרפן במחצית הראשונה של מדיניות התמיכה תעשייתי צפוי להציג

מידע כלכלי יומי, לאחרונה נמסר על-ידי הרשויות, כולל "חומר"שלוש עשרה וחמש"התוכנית החדשה" של גראפן מרובים, מדיניות התמיכה תעשייתי, צפוי להיות משוגר במחצית הראשונה. פריטי מדיניות אלה לקדם גראפן תעשיות מפתח טכנולוגיה היא הליבה של תקופת "שלוש עשרה וחמש" כדי להשיג את פריצת הדרך של ה תיעוש מהיר. תקופת "13-חמש", תעשיות גראפן יהוו בהדרגה של גראפן המצע לחומרים אלקטרודה סוללה ליתיום חשמלי, המצע גראפן עבור ימית הנדסה נגד קורוזיה ציפוי, אלקטרונית, סרטי גראפן גמיש גראפן המצע עבור שדות פוטואלקטריים ארבעה אשכולות תעשייתיים, חומר תרמי ממשק ביצועים גבוהים, בקנה מידה תעשייתי בתעשייה צפוי לחרוג מיליארדי יואנים.