Inc השישי רכיב אחד גראפן ברמה העליונה יצרנים וספקים, גם חברה מקצועית, מפעל, מוזמנים לייבא גראפן אבקת, גרפן תחמוצת, גרפן טהור, גרפן סינתטי, גרפן nanopowder, גרפן פתית אבקת, גרפן שכבה אחת, אבקת תחמוצת גרפן, גרפן ננו טוהר גבוהה, פיזור תחמוצת גרפן, ננו מרובת שכבות גראפן מוצרים מאיתנו.